Ends on

Oolite Arts' Cinematic Arts Residency aims to elevate Miami’s acclaimed community of short film creators into the realm of feature films. Now in its sixth year, this initiative will give one Miami filmmaker up to $50,000 to create a narrative micro-budget feature, along with a producer to oversee the project and shared studio space for production. This unique program will enable a local filmmaker to create, shoot and screen their film, without ever leaving Miami.

For full application details click here


NOTE:  Application is also available in Spanish and Creole.


ESPAÑOL:

La Residencia de Artes Cinematográficas de Oolite Arts tiene como objetivo elevar a la aclamada comunidad de creadores de cortometrajes de Miami al ámbito de los largometrajes. Ahora en su sexto año, esta iniciativa le dará a un cineasta de Miami hasta $50,000 para crear un largometraje narrativo de micro-presupuesto, junto con un productor para supervisar el proyecto y un espacio de estudio compartido para la producción. Este programa único permitirá a un cineasta local crear, filmar y exhibir su película, sin tener que salir de Miami.

Para detalles completos de la aplicación, haga click aquí. 


CREOLE:

Oolite Arts' Cinematic Arts Residency gen pou objaktif pou elve kominote kreyatè kout fim Miami ki aklame nan domèn fim long. Kounye a nan sizyèm ane li, inisyativ sa a pral bay yon fim nan Miami jiska $50,000 pou kreye yon karakteristik naratif mikwo-bidjè, ansanm ak yon pwodiktè pou sipèvize pwojè a epi pataje espas estidyo pou pwodiksyon an. Pwogram inik sa a pral pèmèt yon sineast lokal kreye, tire ak pwojeksyon fim yo, san yo pa janm kite Miami.

Pou tout detay aplikasyon an, klike isit la.


We use Submittable to accept and review our submissions.